m

Aenean sollicitudin, lorem quis bibendum auctor, nisi elit.

m

Življenje čebel

Matica z delavkami na mladem satju

Hierarhija v panju

Čebelja družina sestoji iz matice, čebel delavk in trotov.

Življenje v panju se vrti okrog matice, ki ima osrednjo vlogo, tj. zaleganje jajčec, iz katerih se razvijejo čebele delavke in troti. Poleg tega pa z oddajanjem feromonov vpliva na delavke, ki skrbijo za normalno delovanje družine.

 

V panju je največ delavk, število se giblje med dvajset in petdeset tisoč, odvisno od letnega časa in aktivnosti matice. Trotov je od dvesto do tristo, njihovo število pa se prav tako skozi leto spreminja. Največ jih je spomladi in poleti, medtem ko morajo jeseni zapustiti panj, ker jih družina ne potrebuje več. Njihova naloga je namreč oploditev matice, ker pa jeseni in pozimi praviloma družina ne vzgaja novih matic, so v tem času družini le v breme.

Življenjski cikel čebel

Življenjska doba čebel delavk je okoli 40 dni. Dlje živijo le pozimi, ko mirujejo v panju. V tem primeru dosežejo starost tri do štiri mesece.

 

Za čebele je značilna t.i. popolna preobrazba ali metamorfoza, kar pomeni, da se od jajčeca do izleganja razvije v odraslo žival. Njen razvoj se začne, ko matica zaleže jajčece. Po treh dneh nastane ličinka, ki se nadaljnjih pet do šest dni intenzivno razvija (raste, večkrat se levi). Sledi faza bube, ki traja 14 dni. Na koncu razvoja se izleže odrasla žival. Razvoj trotov traja 24 dni, čebel delavk 21 in matice 16 dni.

Čebele opravljajo nalogo nabiralk v drugi polovici svojega življenja. Pred tem pa so aktivne predvsem v panju, kjer gradijo satje, skrbijo za zalego in matico ter čistijo panj.